Dr. Yong-Seun Chang-Gusko

Dr. Yong-Seun Chang-Gusko

Geschäftsführerin, maxingpact gGmbH (meinlido.de), Hamburg und Gastprofessorin im Deaprtment of Health Care Administration, Kosin University, Busan/Korea

Der Demografiekongress 2021
Veranstaltungen mit Dr. Yong-Seun Chang-Gusko:

Donnerstag, 23.09.2021 15:00 - 16:00